Leon van Vliet 

Directeur FinData,

Contact

Bezoekadres
De Statie 3,
4611 CZ  Bergen op Zoom 

Naar de website >

Over FinData  

FinData stelt partijen in staat de ideale match te maken.  

Op het platform digitaliseren we tarieven, productinformatie en het acceptatiebeleid van aanbieders van financiële producten en ontsluiten deze voor de hele markt. Daardoor kunnen partijen de ideale match maken tussen klantwensen en productmogelijkheden. 

“We geloven in de kracht van platformen en zien dat er in het ecosysteem van financiële diensten alleen resultaat bereikt kan worden door samen te werken.” 

Initiatieven & producten

Portaal

Op het FinData portaal voert de aanbieder wijzigingen in de rentetarieven, productinformatie en acceptatiecriteria voor zijn producten in. Alle wijzigingen worden via een 4-ogen principe definitief. 
Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen rolgebaseerd toegang.  

FDS

 (FinData Data Service): Iedere wijziging in rentes of voorwaarden wordt via een API bericht rechtstreeks gedeeld met softwareleveranciers Daarnaast kan het renteblad gedistribueerd worden naar eigen maillijsten. Doordat iedere wijziging direct en op correcte wijze van de bron bij de afnemer terecht komt, worden invoerfouten en interpretatieverschillen voorkomen.  

Validator

Door de beschikbaarheid van actuele productvoorwaarden en rentetarieven en het gedigitaliseerde acceptatiebeleid kan de intermediair vóór en tijdens het adviesgesprek de ideale match maken tussen vraag en aanbod. Via overzichtelijke indicaties maakt FinData realtime inzichtelijk wat mogelijk is. Door wensen aan te passen, is direct bekend of het product past. Ook wordt direct het overzicht geleverd met aan te leveren stukken. 

Monitor

De monitor wordt gevoed op basis van dagelijkse productontwikkelingen op het gebied van rentes en voorwaarden en het gebruik daarvan. Dit geeft aanbieders nieuwe, interessante inzichten in marktontwikkelingen. Ze kunnen zichzelf ook vergelijken met andere marktpartijen. 

Overige deelnemers