Cybersecurity

Een van de doelstellingen van de Contactgroep is het vergroten van de digitale bewustwording bij haar deelnemers en aangesloten relaties. Cybersecurity is daarbij een zeer belangrijk thema.

De Contactgroep stimuleert haar leden om kennis te delen. Een belangrijk onderdeel is het delen van kennis op het gebied van cybersecurity.  

Op onderstaande nieuwsfeed van het Nationaal Cyber Security Centrum(NCSC) treft u het laatste  nieuws aan. 

Meer informatie treft u ook aan op de website Veiliginternetten.nl