Contactgroep Automatisering maakt gebruik van cookies

Contactgroep Automatisering gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Tijd voor verbetering in de financiële dienstverlening

Download de nieuwe
uitgave - CGA in cijfers

VIP Congres 'Act Now!' groot succes

De tweede editie van het VIP Congres 'Act Now! op 4 juli 2023 was een groot succes. Bijna 650 beslissers van geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt, adviesketens en topadvieskantoren waren van de partij in het prachtige AFAS Theater in Leusden. Voor top-gastsprekers en maar liefst 34 kennissessies door leden van De Contactgroep Automatisering 
SavethedateVIP24 600

De Contactgroep Automatisering heeft de volgende doelstellingen

Centraal kennis- en overleg platform

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt softwareleveranciers en fungeert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld voor partijen als de AFM, Adfiz, HDN, Ministerie van Financiën, SIVI, Verbond van Verzekeraars

Inspiratie en initiatieven

Richting financieel adviseurs stimuleert de Contactgroep dat zij zich bewust worden van de impact die verdergaande digitalisering binnen de financiële sector op hun bedrijfs- en adviesprocesen zal hebben.

De Contactgroep wil adviseurs inspireren de digitale uitdagingen te omarmen en ontplooit waar mogelijk initiatieven opdat zij hun beleid tijdig aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden en vereisten.
 

Dexc.nl - de kennisbank voor data exchange

De unieke kennisbank voor de financieel dienstverleners en software leveranciers.

Wij zijn er van overtuigd dat de ontwikkeling van een branchebrede set van afspraken en voorlichting ten behoeve van Data Exchange cruciaal en vanzelfsprekend is voor een goed werkend digitaal ecosysteem van financiële diensten en daarmee ook voor het functioneren van financieel dienstverleners.

De Data Exchange is een initiatief van SIVI en Contactgroep Automatisering.

Deelnemers
klik voor meer informatie over de deelnemers op het logo

Agenda

13
Juni
2024

webinar: aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten in software

13 juni om 10.00 uur

Wat kun je als ondernemer contractueel doen om te voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor (gebruik van) software? Wat als het gebruik van bepaalde software leidt tot schade?
In een webinar van een uur zullen Matthijs en Bine, gespecialiseerd in het IT-recht, deze kwesties bespreken en tips- en tricks geven hoe hiermee om te gaan 

Mis het niet en meld jezelf (en je collega’s) gratis aan!

15
Maart
2023

Inspirerende bijeenkomst: Duurzaam vastgoed rendeert!

Presentatie door Nils Kok - 15 maart 2023 - 15.30u in Utrecht

Welke regels komen er op ons af en hoe kunnen / moeten geldverstrekkers en softwarebedrijven daarop inspelen.

Nils Kok geeft ons de antwoorden! Nils is een Associatie Professor in Finance and Real Estate aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft een NWO-beurs gekregen voor zijn werk over energie-efficiency en duurzaamheid in de woningbouwsector.

Zijn onderzoek is verschenen in diverse toptijdschriften zoals American Economic Reviews. Naast zijn academisch werk is Nils medeoprichter van Global Real Estate Sustainability Benchmark; een initiatief van investeerders om de milieuprestaties van de wereldwijde woningbouw sector te meten en waarderen.

Een echte topper die jullie veel inzicht gaat geven en een onvergetelijke middag bezorgd. We sluiten de lezing natuurlijk af met een lekker hapje en drankje om met elkaar bij te praten.

Onze gastheren Maarten MughalMichael MackaaijAndre van NieuwenhuijzenJustin Schlee en Sonny Roest, heten jullie van harte welkom.

Locatie: Ordina - Adres: Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein
Aanvang 15.30u en start presentatie 16.00u
Geschatte eindtijd inclusief borrel: 19.00 uur

Wil je aanwezig zijn? Stuur een mail naar:
secretariaat@contactgroepautomatisering.nl

17
Mei
2022

Cyber Crisis Management Game

Op 17 mei organiseert de Contactgroep Automatisering samen met FOX-IT een Cyber Crisis Management Game. De Game wordt begeleid door een expert van Fox-IT, die in zijn of haar dagelijkse werk betrokken is bij het oplossen van grote hackincidenten en dergelijke crises. Vanuit deze ervaring kan de expert u begeleiden in het denkproces en de te maken afwegingen, afgezet tegen de belangen die voor de organisatie spelen. 

Persberichten

1
Maart
2024

Jaarverslag 2023 Contactgroep Automatisering

Tijd van dynamische verandering
Voor je ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Contactgroep Automatisering, CGA.
In dit jaarverslag vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen van de CGA uit 2023 samen.
CGA is opgericht in 2017. Het feit dat dit het eerste “formele” jaarverslag is, illustreert de
professionaliteit die de CGA als organisatie heeft doorgemaakt.

Lees het het hele verslag

10
Nov
2022

Prof. G. Zwenne in Webinar Datamobiliteit bij CGA

Op donderdag 10 november jl. verzorgde Prof. G. Zwenne een Webinar voor de CGA waarin hij een samenvatting en commentaar gaf op het door de AFM en DNB gegeven visiedocument Datamobiliteit in de Financiële sector. Het Webinar en de door de heer Zwenne hierbij gebruikte sheets zijn voor belangstellenden via de link hieronder op te vragen.  Prof. Zwenne betitelde het visiedocument als “Ambitieus” en gaf aan dat de visie DNB en AFM naar verwachting gevolgd zal worden door een reactie van de Europe toezichthouder European Data Protection Board (EDPB). Prof. Zwenne verwacht dat met name het uitgangspunt “consent” nog tot veel beschouwingen en procedures zal leiden.

Link naar het webinar

02
Jul
2018

MINISTERIE VAN FINANCIËN WIJST GEBRUIK BSN DOOR FINANCIEEL ADVISEURS AF

Het Ministerie van Financiën heeft het verzoek van de Contactgroep Automatisering afgewezen om door een aanpassing van de Wet op het Financieel Toezicht het mogelijk te maken dat financieel dienstverleners het BSN van hun relaties mogen verwerken.

Het Ministerie geeft aan dat om gebruik van het BSN door private partijen te kunnen regelen, aangetoond moet worden dat dit in ‘een democratische samenleving noodzakelijk’ is.
Naar het oordeel van het Ministerie van Financiën is er van deze noodzaak in de situatie van financieel dienstverleners geen sprake.

Klik hier om het bericht te downloaden

Bij dit persbericht hoort een brief van het Ministerie van Financiën.
Klik hier om de brief te downloaden

19
Apr
2017

Toepassing brondata gaat nu snel

De stichting Contactgroep Automatisering heeft voor haar deelnemers en genodigden een inspiratiesessie georganiseerd over de verschillende initiatieven die op dit moment bestaan op het gebied van brondata. De stichting voorziet een snelle invoering van het gebruik van brondata op de kantoren van financieel adviseurs.

Stichting Contactgroep Automatisering
De stichting Contactgroep Automatisering telt op dit moment 16 deelnemers. De deelnemers zijn leveranciers van software die, in licentie onder andere door financieel adviseurs wordt gebruikt. De software van de deelnemers wordt door meer dan 95% van de financieel adviseurs gebruikt. Doelstelling van de stichting is tweeledig. Op de eerste plaats wenst de stichting bij te dragen aan de bewustwording van financieel adviseurs wat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor hun bedrijfsvoering kunnen betekenen. Op de tweede plaats wil de stichting fungeren als platform voor stakeholders die snel en effectief willen communiceren met leveranciers van software zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt.

Brondata
Financieel adviseurs zijn op dit moment veel tijd kwijt aan het, veelal via de klant, verzamelen van informatie die nodig is om een financieel advies op te kunnen stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als loongegevens, woningwaarden, belastingaangiftegegevens, etc. Het huidige proces is arbeidsintensief en de kans dat gewerkt wordt met onjuiste of inmiddels achterhaalde informatie is groot. Bij brondata krijgt de adviseur toestemming van de consument om rechtstreeks de informatie op te halen bij de instantie die de informatie uitgeeft. Voor de loongegevens kan dat bijvoorbeeld het UWV zijn of voor de WOZ-beschikking de gemeente waar het pand is gevestigd.

Presentaties
Tijdens de inspiratiesessie gaven een vijftal organisaties een inkijkje waar hun initiatief op dit moment staat. Achtereenvolgens kwamen aan de orde:

 • Dataplaza: Een initiatief waarin notarissen in Nederland een cruciale rol gaan krijgen in het archiveren, bewaken, en uitreiken van relevante informatie van consumenten aan onder meer financieel dienstverleners.
 • Financieel Paspoort: een burgerinitiatief om te komen tot een eenvoudig en gestandaardiseerd financieel overzicht dat aansluit op de behoefte van de consument.
 • Handig: een initiatief waarmee de hypotheekadviseur geautomatiseerd gegevens verkrijgt die nodig zijn voor de hypotheekaanvraag.
 • Ockto: een app waarmee de consument op maat relevante informatie uit onder meer mijnoverheid.nl kan ontsluiten die de financieel adviseur direct kan inladen in zijn adviessoftware.
 • Qiy: Biedt een mensgerichte oplossing voor het openen, beheren en delen van persoonlijke gegevens.

Ontwikkelingen gaan snel
Leon van Vliet, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering: “Veel deelnemers aan de sessie waren verrast door de snelheid waarmee de ontwikkelingen op het gebied van brondata plaatsvinden. Het is geen onderwerp voor de verre toekomst. Dit jaar al zullen veel adviseurs met de eerste toepassingen van brondata te maken krijgen. Dit zal relevante gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken op veel kantoren. De zuiver administratieve (voorbereidende) werkzaamheden zullen minder worden en de focus zal verder op het eigenlijke advies komen te liggen.

Wat verder opviel, aldus Leon van Vliet, is dat verschillende partijen vanuit verschillende visies bezig zijn met het onderwerp brondata. Daar waar de een dit vanuit een commercieel oogpunt benadert, ziet de ander dit veel meer als een basisrecht van de burger. Wij naderen nu het moment waarop de verschillende visies gaan samenkomen.

Technisch lijken de meeste hobbels genomen, aldus Leon van Vliet. Waar verdere implementatie nu nog door geremd wordt, is de wet- en regelgeving. Op de eerste plaats natuurlijk de privacywetgeving. Hoewel de consument altijd zelf toestemming moet geven tot toegang tot deze informatie moet het gebruik natuurlijk met veel waarborgen worden omkleed. Wij zijn daar als Contactgroep ook voorstander van. Misbruik en schandalen kunnen de verdere ontwikkeling van het gebruik van brondata geweldig vertragen.

Daarnaast vormt ook de Wft en daaraan verbonden wet- en regelgeving een rem op de voor de consument gewenste ontwikkelingen. Recent is de Contactgroep zelf betrokken geweest bij een nieuw initiatief. Het is dan frustrerend te zien dat de InnovationHub van de AFM er lang over doet om tot een besluit te komen en dan vooral verwijst naar het ministerie van Financiën. Vervolgens verwijst het ministerie van Financiën weer terug naar de AFM. En dan hebben we het over een relatief kleine ontwikkeling, waarbij het evident is dat een innovatieve gedachte tegemoetkomt aan de behoefte van een relevante groep van consumenten.

We blijven, aldus Leon van Vliet, hierover ook met de AFM en het ministerie van Financiën in gesprek. De digitale ontwikkelingen gaan snel en de meerwaarde die dit voor de consument biedt, moet niet geremd worden door ‘angstige’ interpretaties van verouderde wet- en regelgeving.”
Hoevelaken, 19 april 2017

03
Apr
2017

Contactgroep Automatisering: Nederland kan Estland als voorbeeld nemen

Op de dag van de verkiezingen voor de tweede kamer,15 maart jl., hebben leden van de Contactgroep Automatisering een bezoek gebracht aan de ambassade van Estland. Aanleiding hiervoor was de vergaande ontsluiting van brongegevens voor onder meer financieel dienstverleners zoals die in Estland bestaat.

Estland heeft een bevolking van slechts 1,4 miljoen inwoners. Wereldwijd loopt Estland ver voor op de digitale inrichting van de communicatie tussen overheid en burgers en tussen bedrijven en burgers. Reden voor de Contactgroep Automatisering om zich op 15 maart jl. op de ambassade van Estland te laten voorlichten over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Contactgroep Automatisering bestaat uit de belangrijkste aanbieders van software zoals die door financieel advieskantoren in Nederland wordt gebruikt. Meer informatie over de Contactgroep Automatisering is te vinden op: http://www.contactgroepautomatisering.nl/.

Elke inwoner eigen account
Kern van het Estlandse digitale model is, dat Estland alle inwoners al jaren de mogelijkheid biedt om eenvoudig doch veilig toegang te krijgen tot de eigen gegevens. Daarbij wordt inwoners de mogelijkheid gegeven om “eigen” gegevens met derden te delen. De infrastructuur maar ook de wetgeving zijn zo uitgerust, dat misbruik wordt voorkomen. Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering: “in Nederland staan we met de site www.mijnoverheid.nl nog maar aan het begin van het digitaal centraliseren van gegevens van burgers. De overheid is op dit moment nog zeer terughoudend in het faciliteren van mogelijkheden waarbij burgers hun digitale gegevens delen met derden zoals met hun financieel adviseur. Het kunnen werken met brondata levert de financieel adviseur belangrijke voordelen op. Aanbieder en adviseur weten zeker dat ze in één keer beschikken over de juiste gegevens. Tevens levert dit belangrijke tijdsbesparing op die uiteindelijk financieel voordeel voor de consument betekent. Het Estlandse model is met name zo interessant, omdat het laat zien dat het niet zo zeer de techniek is die het succes van brondata bepaalt, maar de wetgeving. We moeten nu helaas constateren, dat de Nederlandse wetgeving op dit punt sterk achterloopt.”

‘Little Men is watching Big Brother’
“Estland laat zien, aldus Jeroen Oversteegen, dat een digitale samenleving geen schrikbeeld hoeft te zijn. Integendeel. Het is niet ‘Big Brother is watching you’, maar juist ‘Little Men is watching Big Brother’. Inwoners van Estland zien precies wie, wanneer en waarom bepaalde data over hen heeft geraadpleegd. De sancties op het onbevoegd raadplegen van persoonlijke gegevens zijn hoog en de regels hiervoor worden streng gehandhaafd. Dat heeft in Estland geleid tot veel vertrouwen in digitalisering.


Terwijl Nederland tijdens ons bezoek nog massaal het stembiljet met een potlood invulde, is digitaal stemmen in Estland de normaalste zaak van de wereld.”

Nederland moet vaart maken
“Wij gunnen Estland uiteraard haar unieke positie in deze wereld waar het gaat om een digitale samenleving, aldus Jeroen Oversteegen. Maar Nederland moet nu echt voortmaken. Wij hebben alle mogelijkheden om onze digitale overheid verder te professionaliseren. Nederland als kenniseconomie moet zeker in digitalisering vooroplopen.
Het is te hopen, dat in de Kabinetsformatie ook aandacht aan dit belangrijke onderwerp wordt geschonken. In vrijwel alle sectoren, en zeker in de financiële sector, zijn er voor de consument belangrijke voordelen te behalen, indien we de wetgeving laten aansluiten bij de technische mogelijkheden van dit moment.”

Uitnodiging om naar Estland te komen
De ambassadeur van Estland heeft de leden van de Contactgroep Automatisering uitgenodigd om in Estland in de praktijk verder te kijken. Maar ook om aldaar met de wetgever en consumentenvertegenwoordigers te praten. Jeroen Oversteegen: “wij nemen die uitnodiging zeker aan. We willen hiervoor een delegatie samenstellen die uit meer personen bestaat dan alleen deelnemers van de Contactgroep Automatisering.”

Hoevelaken, 3 april 2017

26
Jan
2017

Contactgroep Automatisering wordt stichting

De in 2016 opgerichte Contactgroep Automatisering heeft zich op 19 januari jl. gevestigd als Stichting Contactgroep Automatisering.

Initiatiefnemers
De Contactgroep Automatisering is een initiatief van 16 leveranciers van software applicaties voor financieel adviseurs. De Stichting kent een tweeledig doel. Enerzijds treedt de Stichting op als platform voor organisaties die op effectieve wijze contact zoeken met de leveranciers van software, zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt. Anderzijds beoogt de Stichting de bewustwording van financieel dienstverleners over de vraag wat de effecten voor hun bedrijfsvoering kunnen zijn als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, te vergroten.

Ingrijpende veranderingen
“2016 was een jaar waarin we verkend hebben of er voldoende draagvlak was voor een dergelijke contactgroep,  aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Stichting. Al heel snel bleek, dat dit initiatief in een grote behoefte voorzag, zowel bij de deelnemende leveranciers als bij de stakeholders. Deze grote behoefte verbaast Leon van Vliet niet. De financiële sector wordt geconfronteerd met enorme veranderingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld de trend naar meer flexibilisering van premies voor individuele klanten en specifieke klantgroepen. Een enorme uitdaging voor automatiseerders, maar ook zaken als toenemende aandacht voor privacybescherming aan de ene kant en de wens tot meer gebruik van brondata aan de andere kant, vragen veel aandacht en overleg”.

Overheid vergeet soms de automatisering
“Een onderwerp waar de Stichting ook meer aandacht aan gaat schenken, is de tijd tussen het moment dat stakeholders een besluit nemen en de invoering daarvan. Of het nu gaat om acceptatiewijzigingen bij aanbieders, fiscale aanpassingen of implementatie van nieuwe wetten, we zien steeds vaker dat dit soort wijzigingen op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt. Men vergeet dan dat deze wijzigingen op dat moment nog in allerlei applicaties moeten worden verwerkt. Dit vereist de nodige tijd voor het ontwikkelen en testen en dit is direct in het belang van de consument. Bij fiscale wijzigingen die niet tijdig in de software verwerkt kunnen worden, ontstaat het risico dat consumenten nog enige tijd adviezen krijgen die niet op actueel geldende normen of regelingen zijn gebaseerd. Organisaties moeten doordrongen worden dat tussen besluitvorming en implementatie een zekere tijd vereist is om wijzigingen goed door te voeren, aldus Leon van Vliet. Dit een van de zaken die de Stichting met de relevante stakeholders gaat bespreken”.


Meer voorlichting aan financieel adviseurs
“Bij veel adviseurs is de kennis van en affiniteit met automatisering beperkt, constateert Leon van Vliet. Adviseurs zijn vooral bezig met hun vak en met het contact met de klant. Toch is het belangrijk dat adviseurs oog blijven houden voor de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatisering die zich nu voordoen en in de komende tijd alleen maar intensiever zullen worden. Werkprocessen zullen efficiënter worden, waardoor de kosten van het kantoor omlaag zullen gaan. Tegelijkertijd is te zien, dat groepen consumenten steeds  meer behoefte aan advies krijgen en dat deze adviezen ook steeds meer kennis, vaardigheid en informatie vragen. In het komend jaar zal de Stichting op dit punt een aantal initiatieven nemen om de bewustwording van financieel adviseurs te vergroten”.

Deelnemers stichting
De Stichting Contactgroep Automatisering bestaat op dit moment uit de volgende organisaties;

• Akkermans & Partners
• ANVA
• Ockto
• Everest
• Euroface
• FasterForward
• Figlo
• Findesk
• Hypotheekbond
• Intersoftware
• MoneyView
• Omniplan
• Rolls, Kooijmans software
• TJIP
• Unit4
• UniTrust

17
Aug
2016

Akkermans & partners treedt toe tot de Contactgroep Automatisering

Akkermans & Partners Software, onderdeel van de Akkermans & Partners Groep, is toegetreden tot de Contactgroep Automatisering. De Contactgroep bestaat momenteel uit 13 leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware gericht op financieel dienstverleners.

Contactgroep Automatisering
De Contactgroep Automatisering fungeert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt. Daarnaast stelt de Contactgroep Automatisering zich ten doel om bij financieel dienstverleners de bewustwording te vergroten van de gevolgen die de digitalisering van de financiële sector voor de bedrijfsvoering van deze adviseurs gaat hebben.

Akkermans & Partners Software
Akkermans & Partners Software, onderdeel van de Akkermans & Partners Groep, richt zich op de ontwikkeling van financiële software voor de advies- en verzekeringsbranche. Akkermans & Partners heeft een trackrecord van 30 jaar en is gespecialiseerd in collectief pensioen, DGA pensioen, financial management en pensioencommunicatie, waarbij compliance een belangrijk uitgangspunt is. Dus volledig Wft- en AFM-proof en geoptimaliseerd voor de dienstverlening richting werkgever en werknemer.

Procesoptimalisatie is speerpunt
“Binnen het pensioenvakgebied is procesoptimalisatie momenteel een van de speerpunten, aldus Ronald Akkermans (zie foto), directeur Akkermans & Partners. Ik signaleer dat er nog steeds veel te veel tijd wordt verspild binnen de diverse Wft-advies- en systeemprocessen. Deze zijn niet op elkaar afgestemd en er is geen of onvoldoende aansluiting met de aanbieders. De behoefte en noodzaak aan advies op het gebied van pensioenvoorzieningen wordt in de komende tijd alleen maar groter. Werkgevers zullen daarbij echter ook steeds scherper gaan letten op de kosten van advies en begeleiding. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden om de kosten voor de werkgever verder te verlagen.”

In tijden van grote veranderingen moet je veel overleggen
“De digitale ontwikkelingen in de financiële sector gaan razendsnel, aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Contactgroep Automatisering. Iedereen, inclusief de toezichthouder AFM, is het er over eens dat de bestaande wetgeving op onderdelen achterloopt ten opzichte van wat inmiddels technisch kan en maatschappelijk gewenst wordt.

Dat geldt voor de Wft, de privacywetgeving maar net zo goed voor het civiele recht. Juist in zo een periode is het belangrijk dat stakeholders met elkaar kunnen overleggen waar aanpassingen in wetgeving wel of niet moeten worden aangebracht dan wel bepaalde nieuwe toepassingen worden gedoogd. Via de Contactgroep Automatisering is dit mogelijk. Via de applicaties die deze deelnemers voeren, worden vrijwel alle financieel dienstverleners in Nederland bereikt.”

Deelnemers
Op dit moment zijn de volgende softwareleveranciers aangesloten bij de Contactgroep Automatsering:

 • Akkermans & Partners
 • ANVA
 • Euroface Financial Services
 • Faster Forward
 • Figlo
 • Findesk
 • Intersoftware
 • Rolls - Kooijmans Software
 • MoneyView
 • Nationale Hypotheekbond
 • Omniplan
 • Unit4
 • UniTrust

19
Jan
2016

Oprichting Contactgroep Automatisering

Op 15 januari 2016 is de Contactgroep Automatisering opgericht. Deze contactgroep bestaat momenteel uit 12 verschillende leveranciers van software gericht op financieel adviseurs en bemiddelaars.

Deelnemers
De deelnemers die bij de start deel uitmaken van de Contactgroep automatisering zijn:

 • ANVA
 • Euroface
 • FasterForward
 • Figlo
 • Findesk
 • Hypotheekbond
 • IntersoftwareMoneyView
 • Omniplan
 • Rolls, Kooijmans software
 • Unit4
 • UniTrust

Doelstellingen
De bovengenoemde deelnemers hebben met de oprichting van de Contactgroep automatisering een aantal doelstellingen voor ogen, te weten:

 • Fungeren als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt. Het gaat hierbij om partijen zoals AFM, Adfiz, HDN, Ministerie van Financiën, SIVI, Verbond van Verzekeraars, etc.
 • Het vergroten van de bewustwording bij financieel adviseurs van de gevolgen die de digitalisering van de financiële sector voor de bedrijfsvoering van deze adviseurs gaat hebben. Tevens zullen waar mogelijk initiatieven worden ondernomen om financieel adviseurs te helpen tijdig en op de juiste wijze hun bedrijfsvoering aan te passen.

Platform al vóór start volop in functie
“De functie van het platform was al ingevuld, nog voordat de formele oprichting een feit was”, meldt de voorzitter van de Contactgroep Automatisering, Leon van Vliet. De AFM heeft in juli 2015 het standpunt gecommuniceerd, dat een aanbieder niet mag betalen voor opname van haar producten in advies- of vergelijkingssoftware. 

Hoewel dit uitgangspunt simpel lijkt, blijkt dit in de praktijk tot allerlei vragen te leiden. Hierover heeft de Contactgroep Automatisering in oprichting al vruchtbare en constructieve gesprekken met de AFM mogen voeren. 

Deze gesprekken hebben geleid tot een onderzoek om te kijken of er via een neutraal platform tot uitwisseling van gegevens tussen aanbieders en softwareleveranciers kan worden gekomen. Als dit lukt, dan kunnen alle betrokkenen, inclusief de consument hiervan veel voordeel hebben.

Sector kan veel van elkaar leren
Vrijwel iedereen binnen de sector is ervan overtuigd, dat automatisering en digitalisering in de komende jaren voor verdere en grote veranderingen binnen de bedrijfstak gaan zorgen. Iedereen binnen de bedrijfstak ziet deze veranderingen dus op zich afkomen, maar wordt aan een individuele adviseur de vraag voorgelegd hoe hij zijn bedrijfsvoering hierop gaat aanpassen, dan blijft hij vaak het antwoord schuldig. De veranderingen vinden op zo een breed terrein plaats en zullen op zoveel plekken in de organisatie invloed hebben, dat men vaak gewoon niet weet waar men moet beginnen.

Via de Contactgroep Automatisering wordt geprobeerd voor financieel adviseurs relevante ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Dat kan via digitale nieuwsbrieven, congressen, bijdragen in de vakpers, uitwisseling van best practices, etc. Automatisering en digitalisering moeten niet worden gezien als een bedreiging, maar juist als een kans om de band met de klant verder te verbeteren en daarmee te intensiveren.

Hoevelaken, 19 januari 2016

Noot voor de reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Leon van Vliet, voorzitter contactgroep, tel: 033- 254 20 11